Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-09-2021 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type andere vergunning en heeft als identifier "prb-2021-7792".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Ontwerp luchthavenbesluit|exb-2021-52263
Bijlage Aanvraag mail - bijlage|exb-2021-52264
Bijlage aanvraag - brief|exb-2021-52265
Bijlage aanvraag - rapp Adecs ruimtelijke beperkingen|exb-2021-52266
Bijlage aanvraag - rapp Adecs berekeningen|exb-2021-52267
Bijlage aanvraag - rapp Adecs passende beoordeling|exb-2021-52268
Bijlage beslistermijn - brief LH 2jul20|exb-2021-52269
Bijlage beslistermijn - brief LH 18jul20|exb-2021-52270
Bijlage beslistermijn - ontwerpbesluit 17jul20 bijlage|exb-2021-52271
Bijlage beslistermijn - brief verlenging div 20jul20|exb-2021-52272
Bijlage beslistermijn -kennisgeving verlenging 6 mnd|exb-2021-52273
Bijlage aanv gegevens - brief LH ontbreken info 3nov20|exb-2021-52274
Bijlage aanv geg - bijlage brief LH ontbreken info 3nov20|exb-2021-52275
Bijlage mail 3novbrief bijlagen aanv geg nodig bijl 1|exb-2021-52276
Bijlage mail 3nov brief bijlagen aanv geg nodig bijlage 2|exb-2021-52277
Bijlage beslistermijn - brief LH 8jan20|exb-2021-52278
Bijlage rapp Adecs ruimtelijk hoogte beperkingen|exb-2021-52279
Bijlage rapp Adecs geluid, ext veilighd en lk|exb-2021-52280
Bijlage rapp Adecs milieueffecten|exb-2021-52281
Bijlage rapp Adecs berekeningen LH Teuge|exb-2021-52282
Bijlage begeleidend schrijven|exb-2021-52283
Bijlage Statenbrief_ontwerp LHB_naGS31082021|exb-2021-52284
Bijlage statenbrief voornemen behandeling LHB 20apr21|exb-2021-52285
Bijlage kaart_Locatie aanduiding|exb-2021-52286
Bijlage kaart_Luchthavengebied banen hhpt|exb-2021-52287
Bijlage Kaart_Beperkingengebied externe veiligheid|exb-2021-52288
Bijlage kaart_Beperkingengebied geluid|exb-2021-52289
Bijlage kaart_Veiligheidsgebieden|exb-2021-52290
Bijlage Hoogtebeperkingen naderings- en verrtrekroutes|exb-2021-52291
Bijlage Hoogtebeperkingen naderings- en vertrekroutes|exb-2021-52292
Bijlage Hoogtebeperkingen Obstakel Limitatie Vlakken|exb-2021-52293
Bijlage kaart_Laserstraalvrij gebied LCFZ LFFZ|exb-2021-52294
Bijlage Toelichting correctie geluidbelasting LHB Teuge|exb-2021-52295
Bijlage persbericht aanvraag LHB def min|exb-2021-52296
Bijlage GSbrief_ontwerp LHB_naGS31082021|exb-2021-52297
Bijlage rapp milieueffecten - rapp Adecs PB|exb-2021-52298
Bijlage notitie TO70 aanv vragen geluidsruimte|exb-2021-52299
Bijlage notitie TO70 validatie ond geluidsruimte|exb-2021-52300
Bijlage rapp TO70 deelvragen inzake voorbereiding|exb-2021-52301
Bijlage mail LH met notitie geluidsbelasting 29jan21|exb-2021-52302
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Gebiedsmarkering (Adres) de Zanden 103, 7395PG, Teuge, Gemeente Voorst
Identifier prb-2021-7792
Jaargang 2021
Maker Gelderland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/3.14/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-09-03
Publicatienummer 7792
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek andere vergunning
Taal nl
Titel KENNISGEVING ONTWERP-LUCHTHAVENBESLUIT, LUCHTHAVEN TEUGE
Uitgever Gelderland

Op de kaart