Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2021 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2021-7670".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Noord-Holland
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR628991/1
Identifier prb-2021-7670
Jaargang 2021
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.10/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-09-01
Publicatienummer 7670
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 24 augustus 2021, nr. 1672508/1672510, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020
Uitgever Noord-Holland

Op de kaart