Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-04-2021 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2021-2690".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Geo informatie (provincie) Noord-Holland
Grondslag Onbekend
Jaargang 2021
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-04-09
Referentienummer 1594704 - 1594720
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 maart 2021, nr. 1594704 - 1594720, tot vaststelling van een subsidieplafond voor de periode van 8 april 2021 tot 8 april 2022 op grond van de Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam Noord-Holland 2020
Uitgever Noord-Holland
Verwijzing prb-2021-2690
Volgnummer 2690