Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2020 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2020-8117".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Geo informatie (provincie) Noord-Holland
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-11-05
Referentienummer 999181/1503405
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 oktober 2020, nr. 999181/1503405, tot vaststelling van het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland 2020
Uitgever Noord-Holland
Verwijzing prb-2020-8117
Volgnummer 8117