Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2020 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2020-2205".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Regeling nadeelcompensatie wegen Noord-Brabant
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag Verordening wegen Noord-Brabant 2010, art. 2
Jaargang 2020
Maker Noord-Brabant
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-04-14
Regeling CVDR133988_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-04-09
Taal nl
Titel Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent nadeelcompensatie (Regeling nadeelcompensatie wegen Noord-Brabant)
Uitgever Noord-Brabant
Verwijzing prb-2020-2205
Volgnummer 2205