Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-2020 gepubliceerd door Limburg. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "prb-2020-1829".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage 1. Goedkeuringsbesluit|exb-2020-16329
Bijlage 2. Projectplan Waterwet Beesel|exb-2020-16330
Bijlage 2.1 Bijlagen bij Projectplan Waterwet|exb-2020-16331
Bijlage 3. Besluit Dagelijks Bestuur Waterschap|exb-2020-16332
Bijlage 4. Leggerwijzigingsbesluit|exb-2020-16333
Bijlage 4.1 Bijlagen bij het leggerwijzigingsbesluit|exb-2020-16334
Bijlage 6. Omgevingsvergunning kappen|exb-2020-16335
Bijlage 5. Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan|exb-2020-16336
Bijlage 7. Bijlagenboek|exb-2020-16337
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Limburg
Geo informatie (coördinaten) 177184.2 316618.5
Jaargang 2020
Maker Limburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.5/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 6229GA 10
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-04-02
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Limburglaan
Taal nl
Titel Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit, projectplan, omgevingsvergunningen en leggerwijziging dijkverbetering Beesel
Uitgever Limburg
Verwijzing prb-2020-1829
Volgnummer 1829
Woonplaats Maastricht