Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2019 gepubliceerd door Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2019-1995".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2019
Betreft regeling CVDR622448_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Fryslân
Grondslag artikel 145 van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=145&g=2019-01-01
Grondslag artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A23&g=2019-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR332960/CVDR332960_5.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR425059/CVDR425059_1.html
Identifier prb-2019-1995
Jaargang 2019
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Fryslân
Publicatiedatum 2019-03-21
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 1995
Publicerende organisatie Fryslân
Referentienummer 011648141
Startdatum 2019-03-25
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent trainingen, workshops ondernemerscoaching en demonstraties POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2019
Uitgever Fryslân