Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2018 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2018-9302".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Grondslag Onbekend;
Identifier prb-2018-9302
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Noord-Holland
Publicatiedatum 2018-12-14
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 9302
Publicerende organisatie Noord-Holland
Referentienummer 1147340-1147354
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 4 december 2018, nr. 1147340/ 1147354 , tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland 2019 voor het begrotingsjaar 2019 ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL);
Uitgever Noord-Holland