Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-09-2018 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2018-6573".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR386565_2
Citeertitel Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81;
Identifier prb-2018-6573
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2018-09-06
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 6573
Publicerende organisatie Noord-Brabant
Referentienummer C2222518/4372570
Startdatum 2018-09-07
Taal nl
Titel Eerste wijzigingsregeling Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant
Uitgever Noord-Brabant