Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-03-2018 gepubliceerd door Limburg. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "prb-2018-1947".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 188159 334694
Documentsoort Beschikkingen | aanvraag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Limburg
Identifier prb-2018-1947
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 6131
Publicatiedatum 2018-03-14
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 1947
Publicerende organisatie Limburg
Straatnaam Stationsplein
Taal nl
Titel Kennisgeving Besluit Uniforme Saneringen Stationsplein (spoorwegemplacement Sittard), Sittard, BUS-nummer: 2018-016
Uitgever Limburg
Woonplaats Sittard