Kennisgeving Besluit Uniforme Saneringen Stationsplein (spoorwegemplacement Sittard), Sittard, BUS-nummer: 2018-016

[Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van ProRail B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (5 dagen).

Locatie: Stationsplein (spoorwegemplacement Sittard), Sittard, kadastraal bekend gemeente Sittard, sectie K, nummers 687 en 3130 en sectie L, nummer 3756.

Datum ontvangst melding: 28 februari 2018

Projectcode: LI188300490

BUS-nummer: 2018-016

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Provincie Limburg, tel. 043 389 99 99

 

Naar boven