Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2017 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2017-1234".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR360329_2
Citeertitel Omgevingsverordening Gelderland
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag artikel 105 van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=105&g=2017-01-01
Grondslag artikel 143 van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=143&g=2017-01-01
Grondslag artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening;1.0:c:BWBR0020449&artikel=4.1&g=2016-04-14
Grondslag artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening;1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.2.3&g=2015-07-01
Grondslag artikel 1.2 van de Wet milieubeheer;1.0:c:BWBR0003245&artikel=1.2&g=2017-01-01
Grondslag artikel 4.4 van de Waterwet;1.0:c:BWBR0025458&artikel=4.4&g=2017-01-01
Grondslag artikel 4.8 van de Waterwet;1.0:c:BWBR0025458&artikel=4.8&g=2017-01-01
Identifier prb-2017-1234
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2017-03-21
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 1234
Publicerende organisatie Gelderland
Referentienummer PS2017-71
Startdatum 2017-03-22
Taal nl
Titel Wijziging Omgevingsverordening Gelderland
Uitgever Gelderland