Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2016 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2016-398".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Identifier prb-2016-398
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Gelderland
Publicatiedatum 2016-01-25
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 398
Publicerende organisatie Gelderland
Taal nl
Titel Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016
Uitgever Gelderland