Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-03-2016 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2016-1464".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Identifier prb-2016-1464
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Gelderland
Publicatiedatum 2016-03-14
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 1464
Publicerende organisatie Gelderland
Taal nl
Titel Openstellingsbesluit Innovatieve concepten Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020
Uitgever Gelderland