Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2022Z02506".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Integratie
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2022-02-10
Datum van uitgifte 2022-02-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2022Z02506
Indiener K.B. Hagen
Indiener A. Podt
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web/1.2/xml/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web.xml
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-02-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht ‘Friese mbo's verliezen deel van inburgeraars’
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2022Z02506