Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z13991".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-3902
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-07-26
Datum van uitgifte 2021-07-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z13991
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-07-26
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Sociale rechten van personeel in Nederlandse Defensiewinkels in Duitsland
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z13991