Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z10595".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-3356
Aanhangsel ah-tk-20192020-3504
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-06-10
Datum van uitgifte 2020-06-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z10595
Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht 'Met een scootmobiel ben je niet meer welkom in de regiotaxi'
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z10595