Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Met een scootmobiel ben je niet meer welkom in de regiotaxi» (ingezonden 10 juni 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Met een scootmobiel ben je niet meer welkom in de regiotaxi»?1 Zo ja, wat vindt u hiervan?

Vraag 2

Klopt het dat het RIVM over het vervoer geen advies heeft gegeven voor het wel of niet meenemen van scootmobielen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er niet zoveel verschil zit tussen en scootmobiel en een rolstoel?

Vraag 4

Zijn er meer regiotaxi’s die een onderscheid maken tussen het meenemen van een scootmobiel of een rolstoel?

Vraag 5

Deelt u de mening dat juist een scootmobiel ouderen en mensen met beperkingen onafhankelijk laat functioneren en na de coronamaatregelen de wereld voor ouderen en mensen met beperkingen weer een beetje groter maakt?

Vraag 6

Het is toch zo dat ze door middel van hun scootmobiel – onder voorwaarde dat ze regionaal vervoer hebben – gebruik kunnen maken van medische voorzieningen, hoe moeten zij dit oplossen?


X Noot
1

AD.nl, 4 juni 2020, «Met een scootmobiel ben je niet meer welkom in de regiotaxi», https://www.ad.nl/amersfoort/met-een-scootmobiel-ben-je-niet-meer-welkom-in-de-regiotaxi~ab9eb857/

Naar boven