Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z07160".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-2599
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-04-21
Datum van uitgifte 2020-04-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z07160
Indiener E. Ouwehand
Indiener L. Bromet
Indiener W.J. Moorlag
Indiener F.W. Futselaar
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-04-21
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het uitgelekte plan voor de aanpak van de stikstofproblematiek.
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z07160