Vragen van de leden Ouwehand (PvdD), Bromet (GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Futselaar (SP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het uitgelekte plan voor de aanpak van de stikstofproblematiek (ingezonden 21 april 2020).

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat bronnen rond het kabinet informatie hebben gelekt over de voorgenomen aanpak van de stikstofproblematiek?1 2

Vraag 2

Deelt u de mening dat de Kamer eerst geïnformeerd moet worden over vorderingen op het stikstofdossier voordat de media worden ingelicht? Zo ja, hoe beoordeelt en verklaart u deze gang van zaken?

Vraag 3

Hoe gaat u in de toekomst voorkomen dat informatie uitlekt naar de media alvorens de Kamer is geïnformeerd?

Vraag 4

Sinds wanneer is er een akkoord over een plan van aanpak?

Vraag 5

Wanneer kan de Kamer de brief met de nieuwe stikstofplannen verwachten?

Vraag 6

Wanneer kan de Kamer antwoorden op de Kamervragen over het delen van de aanpak van de stikstofcrisis met de Kamer verwachten?3


X Noot
1

AD, 20 april 2020 – «Kabinet trekt vijf miljard euro uit om stikstofcrisis aan te pakken» (https://www.ad.nl/politiek/kabinet-trekt-vijf-miljard-euro-uit-om-stikstofcrisis-aan-te-pakken~ab62da57/)

X Noot
2

RTL Nieuws, 20 april 2020 – «Kabinet trekt nog 5 miljard uit voor stikstofbeleid» (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5096661/stikstof-kabinet-miljarden-natuur)

X Noot
3

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het delen van de aanpak van de stikstofcrisis met de Kamer, ingezonden 23 maart 2020 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z05464&did=2020D11375)

Naar boven