Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-09-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z16530".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-122
Aanhangsel ah-tk-20192020-658
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-09-05
Datum van uitgifte 2019-09-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z16530
Indiener A.A.G.M. van Raak
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-09-05
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z16530