Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z06739".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-2510
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-04-04
Datum van uitgifte 2019-04-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z06739
Indiener W.J. Moorlag
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-04
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Ongewenste post
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z06739