Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z20905".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-597
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-11-10
Datum van uitgifte 2016-11-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z20905
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Indiener K. Verhoeven
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De zeer hoge uitkering aan de topman van NXP bij de verkoop van het bedrijf
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2016Z20905