Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z08381".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-2655
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-04-22
Datum van uitgifte 2016-04-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z08381
Indiener N.P.M. Klein
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-04-22
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht ‘Marjo maakt foutje, dag €17.000 spaargeld’
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2016Z08381