Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z12128".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-06-23
Datum van uitgifte 2015-06-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z12128
Indiener M.M. van Toorenburg
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-06-23
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het lid Keijzer (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘BPR: Een nieuw leven voor een oud ICT-debacle’ (Computable.nl, 19 juni 2015)
Type kamervraag Mondelinge vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z12128