Mondelinge vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «BPR: Een nieuw leven voor een oud ICT-debacle» (Computable.nl, 19 juni 2015) (ingezonden 23 juni 2015).

Naar boven