Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z01720".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-1393
Aanhangsel ah-tk-20142015-1534
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-02-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z01720
Indiener T. Kuzu
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-03
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Allochtone daders die een grotere kans op een zware straf hebben
Uitgiftedatum 2015-02-03
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z01720