Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2014Z15939".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-241
Aanhangsel ah-tk-20142015-575
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2014-09-17
Datum van uitgifte 2014-09-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2014Z15939
Indiener K. Verhoeven
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-09-17
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat het CBP pleit voor het inhoudelijk analyseren van dataverkeer
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2014Z15939