Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat het CBP pleit voor het inhoudelijk analyseren van dataverkeer (ingezonden 17 september 2014).

Mededeling van Minister Kamp (Minister van Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2014).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «CBP: providers mogen dataverkeer klanten inhoudelijk analyseren»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de oproep van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) om providers dataverkeer inhoudelijk te laten analyseren en opslaan?

Vraag 3

Is het waar dat het CBP pleit voor Deep Packet Inspection (DPI) om inzicht in dataverbruik te verkrijgen?

Vraag 4

Bent u van mening dat de opslag van data over gebruik van websites en apps door middel van DPI tot schendingen van privacy kan leiden?

Vraag 5

Wat vindt u ervan dat een instantie die erop toeziet dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat privacy gewaarborgd blijft, voor een dergelijk privacygevoelig plan pleit? Vindt u dat een dergelijke oproep past bij de missie van het CBP? Heeft u contact gehad met CBP alvorens het de uitspraken deed?

Vraag 6

Bent u bereid alternatieven voor DPI te onderzoeken om datagebruik bij te houden?

Mededeling

Hierbij bericht ik u dat de vragen van het lid Verhoeven (D66) over het bericht dat het CBP pleit voor het inhoudelijk analyseren van dataverkeer (ingezonden 17 september 2014 onder kenmerk 2014Z15939) niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord als gevolg van lopende afstemming met de betrokken partijen.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.

Naar boven