Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2012Z14670".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2012-07-20
Datum van uitgifte 2012-07-20
Documentstatus Opgemaakt
Identifier kv-tk-2012Z14670
Indiener R. de Roon
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-07-20
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De straffeloosheid van sleutelfiguren in de Somalische piraterij
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2011-2012
Vraagnummer 2012Z14670