Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2012Z02958".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2012-02-16
Datum van uitgifte 2012-02-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2012Z02958
Indiener P.M.M. Heijnen
Indiener M.I. Hamer
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-16
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De inspanningen van de rijksoverheid om rechtstreeks de positie van Wajongers en WSW-ers op de arbeidsmarkt te versterken
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2011-2012
Vraagnummer 2012Z02958