Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2011Z18417".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2011-09-23
Datum van uitgifte 2011-09-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2011Z18417
Indiener A. El Fassed
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-23
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het gebruik van sociale media door gemeenten
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2011-2012
Vraagnummer 2011Z18417