Vragen van het lid El Fassed (Groenlinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebruik van sociale media door gemeenten (ingezonden 23 september 2011).

Vraag 1

Kent u het onderzoek van David Kok naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland?1

Vraag 2

Klopt het dat slechts de helft van de gemeenten gebruik maakt van sociale media?

Vraag 3

Deelt u de mening dat gemeenten kansen laten liggen en de vele mogelijkheden van sociale netwerken teveel onbenut laten? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, bent u bekend met de kansen en mogelijkheden van het gebruik van sociale media door overheden?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de conclusie uit het onderzoek «Alleen aanwezig zijn op social media is niet genoeg»2 dat 86 procent van de gemeenten meer gebruik wil maken van sociale netwerken maar niet weet hoe ze dat moeten aanpakken? Kunt u dit toelichten?

Vraag 5

Deelt u de mening dat gemeenten het gebruik van sociale netwerken niet aandurven, omdat overheidsinstanties niet zijn gewend interactief met burgers bezig te zijn? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo nee, welke verklaring heeft u voor het feit dat slechts de helft van de gemeenten gebruik maakt van sociale media?


X Noot
1

«Gemeenten nog onwennig met social media», Binnenlands Bestuur, 22 september 2011;

X Noot
2

«Alleen aanwezig zijn op social mediais niet genoeg», David Kok, http://www.david-kok.nl

Naar boven