Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-07-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2011Z15839".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2011-07-29
Datum van uitgifte 2011-07-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2011Z15839
Indiener J.S. Voordewind
Indiener R. de Roon
Indiener C.G. van der Staaij
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-07-29
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het terugdraaien van het besluit om de tegoeden van IHH-Nederland te bevriezen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2010-2011
Vraagnummer 2011Z15839