Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-ek-232402".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Spoor
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2023-09-25
Datum van uitgifte 2023-09-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-ek-232402
Indiener Van Langen-Visbeek
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web/1.2/xml/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web.xml
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.aanhangsel ah-ek-20232024-2
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-27
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Vragen van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) medegedeeld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat inzake een artikel in het Noordhollands Dagblad (ingezonden 25 september 2023).
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2023-2024
Vraagnummer 232402