Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2014 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-CVIII-N".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake motie van het lid De Vries c.s. inzake kwetsbaarheden op internet
Dossiernummer CVIII
Dossiertitel Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Identifier kst-CVIII-N
Ondernummer N
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Brief inzake motie van het lid De Vries c.s. inzake kwetsbaarheden op internet
Uitgiftedatum 2014-12-16
Vergaderjaar 2014-2015