Kamerstukken in dossier CVIII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Technische aspecten van (bedrijfs)spionage, juridische normering en privacy; Verslag van een gesprek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2014 2013-2014 Kamerstuk CVIII, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Technische aspecten van (bedrijfs)spionage, juridische normering en privacy; Brief inzake afschrift kabinetsreactie rapport Commissie evaluatie Wiv 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-2014 2013-2014 Kamerstuk CVIII, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Afschrift Tweede Kamer van Kabinetsreactie rapport Commissie evaluatie Wiv 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2014 2013-2014 Kamerstuk CVIII, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Technische aspecten van (bedrijfs)spionage, juridische normering en privacy; Verslag van een expertmeeting over cyberintelligence en publiek belang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2014 2013-2014 Kamerstuk CVIII, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Motie over het in overeenstemming brengen van de wetgeving en het toezicht op de activiteiten van inlichtingendiensten met de normen van het EVRM en de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2014 2014-2015 Kamerstuk CVIII, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Motie over een onderzoek door het Rathenau Instituut naar de wenselijkbheid van een adviescommissie over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2014 2014-2015 Kamerstuk CVIII, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Motie over een onderzoek naar de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van organisaties, die het grondwerk doen voor de standaardisering van beveiligheidsprotocollen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2014 2014-2015 Kamerstuk CVIII, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Motie over het door inlichtingen en veiligheidsdiensten openbaar maken van internet kwetsbaarheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2014 2014-2015 Kamerstuk CVIII, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Motie over overleg met de Verenigde Staten over de bescherming van de privacy van alle burgers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2014 2014-2015 Kamerstuk CVIII, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Motie over verbetering betrouwbaarheid DigiD

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2014 2014-2015 Kamerstuk CVIII, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal