Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-2014 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-CVIII-G".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-09-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie over het door inlichtingen en veiligheidsdiensten openbaar maken van internet kwetsbaarheden
Dossiernummer CVIII
Dossiertitel Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Identifier kst-CVIII-G
Indiener De Vries
Ondernummer G
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-09-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Motie over het door inlichtingen en veiligheidsdiensten openbaar maken van internet kwetsbaarheden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015