Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-2014 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-CVIII-D".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-09-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie over het in overeenstemming brengen van de wetgeving en het toezicht op de activiteiten van inlichtingendiensten met de normen van het EVRM en de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming
Dossiernummer CVIII
Dossiertitel Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Identifier kst-CVIII-D
Indiener Franken
Ondernummer D
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-09-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Motie over het in overeenstemming brengen van de wetgeving en het toezicht op de activiteiten van inlichtingendiensten met de normen van het EVRM en de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015