Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36410-XIII-60".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-10-12
Documenttitel Motie van de leden Kröger en Thijssen over aanvullende maatregelen voor het behalen van de klimaatdoelen van het kabinet
Dossiernummer 36410-XIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36410-XIII-60
Indiener S.C. Kröger
Indiener J. Thijssen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 60
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-10-13
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van de leden Kröger en Thijssen over aanvullende maatregelen voor het behalen van de klimaatdoelen van het kabinet
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024