Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36352-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-06-16
Documenttitel Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 9 over het alleen op aanvraag toekennen van een tegemoetkoming voor kinderen, pleegkinderen en voormalige pleegkinderen
Dossiernummer 36352
Dossiertitel Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36352-17
Indiener R.M. Leijten
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 17
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-06-29
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 9 over het alleen op aanvraag toekennen van een tegemoetkoming voor kinderen, pleegkinderen en voormalige pleegkinderen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2022-2023