Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-11-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36301-E".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-11-07
Documenttitel Motie van het lid Van Hattem c.s. over geen precedent voor huurtoeslag asielzoekers
Dossiernummer 36301
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36301-E
Indiener Van Hattem
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer E
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-11-07
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden); Motie van het lid Van Hattem c.s. over geen precedent voor huurtoeslag asielzoekers
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024