36 301 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden)

E MOTIE VAN HET LID VAN HATTEM C.S.

Voorgesteld 7 november 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende,

dat voor de groep ontheemden uit Oekraïne ook een asielaanvraag is ingediend;

dat ontheemden uit Oekraïne op grond van dit wetsvoorstel in aanmerking komen voor huurtoeslag;

overwegende,

dat onverkort duidelijk dient te zijn dat dit wetsvoorstel geen precedent schept voor andere groepen asielzoekers om in aanmerking te komen voor huurtoeslag;

spreekt uit:

dat op grond van dit wetsvoorstel andere groepen asielzoekers niet kwalificeren als gelijke gevallen en op deze basis niet in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hattem

Faber-Van de Klashorst

Bezaan

Van Strien

Naar boven