Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-III-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Baarle over het betreuren van de handelswijze bij de sollicatie van twee bewindslieden
Dossiernummer 35925-III
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-III-10
Indiener S.R.T. van Baarle
Ondernummer 10
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022; Motie; Motie van het lid Van Baarle over het betreuren van de handelswijze bij de sollicatie van twee bewindslieden
Uitgiftedatum 2021-10-14
Vergaderjaar 2021-2022