35 925 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 14 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat twee oud-bewindslieden in strijd met het Handboek voor bewindspersonen hebben gesolliciteerd op een andere functie, zonder vooraf dit voor te leggen aan de Minister-President;

van mening dat integriteit geen dode letter mag zijn;

betreurt deze handelwijze,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle

Naar boven