Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35918-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-11-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Edgar Mulder over de voorgenomen wetswijzigingen inzake de heffingsgrondslag en de kortingsregelingen niet doorvoeren
Dossiernummer 35918
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35918-9
Indiener E. (Edgar) Mulder
Ondernummer 9
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022); Motie; Motie van het lid Edgar Mulder over de voorgenomen wetswijzigingen inzake de heffingsgrondslag en de kortingsregelingen niet doorvoeren
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022