35 918 Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022)

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID EDGAR MULDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het omzetten van de heffingsgrondslag van Platogehalte naar alcoholpercentage alsmede het afschaffen van de kortingsregelingen de Nederlandse kleine brouwers onevenredig hard treffen;

constaterende dat de voorgenomen wetswijzigingen de Nederlandse kleine brouwers op een achterstand zetten, de concurrentiepositie ondermijnen en grensondernemers onevenredig hard treffen;

verzoekt het kabinet de voorgenomen wetswijzigingen inzake de heffingsgrondslag en de kortingsregelingen niet door te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

Naar boven