Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35830-VII-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Dossiernummer 35830-VII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35830-VII-6
Indiener M. (Martin) Bosma
Indiener A.C.W. de Vos
Ondernummer 6
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Uitgiftedatum 2021-06-10
Vergaderjaar 2020-2021