Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35830-VII-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Koerhuis over mogelijkheden om een vve-boekhouding landelijk te laten digitaliseren
Dossiernummer 35830-VII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35830-VII-12
Indiener D.A.N. Koerhuis
Ondernummer 12
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Motie; Motie van het lid Koerhuis over mogelijkheden om een vve-boekhouding landelijk te laten digitaliseren
Uitgiftedatum 2021-06-17
Vergaderjaar 2020-2021