Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35600-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Geurts en Harbers over het label "stikstofgevoelig"
Dossiernummer 35600
Dossiertitel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)
Identifier kst-35600-31
Indiener J.L. Geurts
Indiener M.G.J. Harbers
Ondernummer 31
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering); Motie; Motie van de leden Geurts en Harbers over het label "stikstofgevoelig"
Uitgiftedatum 2020-12-10
Vergaderjaar 2020-2021